Hand van de knip, raad buitenspel…

geplaatst in: Algemeen | 4
a man in red shirt covering his face

Door Evelien Kars – Terug van vakantie, ligt er een stapel kranten te wachten. Onder het genot van een kop koffie, pak ik het Ermelo’s Weekblad erbij om eens te zien wat er allemaal is gebeurd terwijl ik offline was.

Onderzoek naar herinrichting vuilstort Zanderij van start – op pagina 17 van de krant van 20 juli.

De raad wordt gevraagd € 50.000 beschikbaar te stellen om adviesbureau TAUW te laten onderzoeken wat de kosten zijn van het herstellen van de deklaag. Dit terwijl de raad eerder heeft aangegeven omwille van de kosten de voorkeur te hebben voor het plaatsen van een hekwerk. We worden als raad niet eerst geïnformeerd omdat er haast is geboden. Het adviesbureau mag zelfs al aan de slag, zonder dat het budget is vrijgegeven. Het terrein moet volgens het college namelijk betrokken worden bij het vitale sportpark De Zanderij. Iets waar we het als raad ook nog niet over hebben gehad. Er is wel een dekkingsvoorstel: namelijk de algemene risicoreserve. Als ik de discussie inzake de begroting terug haal, waarin de wethouder financiën een toelichting gaf op de algemene risicoreserve: dan past dit daar toch echt niet onder.

Ruimte voor woningbouw – op de voorpagina van de krant van 3 augustus.

Wederom een spoedklus wordt gezegd, waardoor wij als Raad niet geïnformeerd konden worden. Over het feit dat er 42% meer woningen worden gebouwd boven de behoefte. Hmm, voelt best bijzonder. Zeker omdat enkele weken ervoor de raad een pittige discussie heeft gevoerd over grootschalige woningbouwlocaties. Maar ook omdat de ambtelijke capaciteit nu al piept en kraakt om de huidige plannen de procedures door te krijgen. En deze coalitie wel de hand op de knip houdt, dus het verhogen van ambtelijke capaciteit zal moeizaam worden?

Aanpak vijvers dure klus – op de voorpagina van de krant van 10 augustus.

Het college wil de uitvoering al oppakken voordat de raad formeel een besluit heeft genomen over het extra budget, van € 96.000 gezien de haast die is geboden. Hmm, weer een spoedklus. Ook bijzonder als we net de discussie over de begroting hebben gehad, waarbij gemeld is dat de raad per subprogramma akkoord moet gaan geven op budgetten. En ook in lijn met hand op de knip. We zijn benieuwd naar het dekkingsvoorstel.

Niet uit de krant, maar ook een beleidswijziging waar we niet over geïnformeerd zijn: de normtijden voor huishoudelijke hulp zijn aangescherpt. Waardoor de thuiszorg in minder tijd hetzelfde werk moet doen. Met alle gevolgen van dien. Hier hebben we al vragen over gesteld.

Er valt een duidelijke lijn op: het college meent uitvoering te kunnen geven aan zaken waar we als raad nog niet eens over gesproken hebben. En dan horen we het ook nog via de media! Dit terwijl we net voor de vakantie te horen hebben gekregen dat het echt allemaal anders moet. En dat we ook slecht nieuws als eerste te horen krijgen inclusief uitleg. Er is zelfs een motie van treurnis om aangenomen.

U snapt dat wij schriftelijke vragen gaan stellen aan het college. Want we dachten toch echt dat in het coalitieakkoord staat dat de raad in stelling moet worden gebracht, we als raad de financiën binnen subprogramma’s moet accorderen. We als raad kleur op de wangen moet hebben. En nu gaat het college toch buiten de raad om aan de slag omdat haast is geboden? Voelt best bijzonder.

Als er € 146.000 uit de knip verdwijnt, zonder dat wij als raad hier iets over kunnen beslissen, roept dat serieuze vraagtekens op.

4 reacties

 1. Berend Jan De Vries

  De inhoud van deze nieuwsbrief lijkt mij zeer informerend voor de inwoners van Ermelo…

  Overweeg de inhoud van deze brief zodanig karakter/aanpassing te geven dat deze als Openbrief gericht aan alle inwoners van Ermelo kan worden ingezonden naar de Pers…lokaal en regionaal

 2. hans windgassen

  Deze brief aan mij als betrokken burger lijkt me volkomen terecht.
  Ik verneem het verhaal nu van een kant.
  De onderlinge verhoudingen tussen partijen lijken me slecht; angstaanjagend als het om zoveel geld gaat.
  Wat ligt er ten grondslag aan deze wanverhoudingen?
  Is het moeilijk om tot samenwerking te komen in de Raad van Ermelo, terwijl de wereld in brand staat?

 3. Marcel de Bont

  Niets nieuws. Het gemeentelijk apparaat is leading in alles. Nieuwe coalities en raden zijn ‘ tijdelijk ‘ ongemak. Oude structuren regeren. Tis niet veel anders ( mogelijk wel verontrustender) dan hetgeen in de landelijke politiek gebeurt. Alleen een rechte rug en snoeihard gebruik maken van rechten kan de coalitie redden en daarmee de burgers van Ermelo

 4. hans windgassen

  Wat zou een rechte rug en snoeihard gebruik maken van rechten in dit geval betekenen?