Dialoogavond plannen De Enk

geplaatst in: Algemeen | 1

Door Evelien Kars – Afgelopen weken werd onze fractie benaderd door diverse mensen over de mogelijke komst van de Jumbo in De Enk. En ondanks alle drukte in de aanloop naar de Kadernota, meenden we met elkaar dat het organiseren van een dialoogavond een goede zet zou zijn. Een dialoogavond waar we omwonenden, initiatiefnemers, winkeliers en leden van Progressief Ermelo voor uitnodigden. Om zo uit eerste hand informatie te ontvangen en met elkaar in gesprek te gaan.

Maandagavond 3 juli was het zover. En eerlijk is eerlijk: het is dan best spannend. Je weet niet hoe hoog emoties oplopen en in mijn rol als gespreksleider wil je graag dat elke aanwezige tot zijn recht komt.

Allereerst heeft Willemien van Bennekom ons haar visie op de ontwikkeling gegeven: het behouden van een sterk en aantrekkelijk centrum. Kijkend naar Ermelo zijn daar nu al diverse clusters voor: de winkels rondom de Albert Heijn en ook bij de Plus / Action. Vanuit haar visie past daar een Jumbo als trekker in De Enk prima bij. Met het verhuizen van de Hema naar het achterste deel van De Enk ontstaat daar ruimte voor.

Voor de uitbreiding van het huidige Hema pand moet de vergunningprocedure nog doorlopen worden. Voor de verhuizing van de Hema is geen vergunning meer nodig, immers de panden hebben al de bestemming detailhandel. Wel kwam hier een belangrijk aspect boven: de bewoners boven De Enk hebben in een privaatrechtelijke overeenkomst bedongen dat de doorgang tussen voorheen de bakker en de slager behouden zou blijven. Dit zou de nodige consequenties kunnen hebben. Iets wat we als fractie zeker gaan uitzoeken. Want voor de verhuizing van de Hema wordt uitgegaan van één groot pand door samenvoeging van voorheen de bakker, visboer, slager en Bourgondiër. De initiatiefnemer van dit deel van het plan was helaas niet aanwezig, waardoor de vraag niet direct beantwoord kon worden.

De omwonenden – bij monde van Marijke van den Tillaart en Gerrit van den Kaaden – hebben naast dit bezwaar zorgen over het parkeervraagstuk. Ook in relatie tot de andere projecten rondom het Pauwenplein, waar woningen toegevoegd gaan worden. Verkeersveiligheid is aan de orde geweest. Laden en lossen, fietsers, schoolgaande kinderen, wegcapaciteit van de Groeneweg: het moet allemaal plaatsvinden binnen beperkte ruimte. Uiteraard kwam woongenot aan de orde. Een hoge blinde muur waar mensen tegenaan moeten kijken.

Nico van Harten vroeg vanuit de fietsersbond ook aandacht voor de verkeersveiligheid. Hij sloot daarmee aan bij de geuite zorgen door de omwonenden. Maar gaf ook iets positiefs als denkrichting mee: laten we zorgen dat het woest aantrekkelijk wordt om met de fiets naar het centrum te komen in plaats van met de auto.

Na deze eerste uitwisseling en het stellen van vragen maar ook delen van zorgen, ontstonden er goede gesprekken. Natuurlijk zijn de verschillen in visie niet in een avond op te lossen. En mogelijk zijn ze helemaal niet oplosbaar. Maar het horen van elkaars verhaal maakte wel dat de dialoog op gang is gebracht.

Wij hebben het vanuit de fractie als een waardevolle avond ervaren, waarin omwonenden, initiatiefnemers, winkeliers en leden van Progressief Ermelo op een goede manier met elkaar in gesprek zijn geweest. Ons is duidelijk geworden waar nog vraagstukken liggen. Waarvan “de doorgang” er een is. Wordt vervolgd!

  1. Ruud de Jong

    De gemeente hanteert bij de keuze voor zonnepanelen of bomen een heel simpel principe: waren de bomen er eerder dan de panelen? Dan blijven de bomen staan en.moet je schaduw op je panelen accepteren . En andersom dan moeten de bomen gesnoeid worden.
    De woningen boven de Enk zijn er al jaren. Zou de Jumbo zich dan niet wat bescheidener moeten opstellen?