Onvoloende informatie leidt tot onnodige commotie

geplaatst in: 2003 | 0

Al jaren pleit Progressief Ermelo ervoor om omwonenden vooraf te betrekken bij wijzigingen in hun woonomgeving. Hoe belangrijk dat is blijkt uit een situatie bij de Wilhelminalaan. Door bemiddeling van Progressief Ermelo kon de kwestie voor alle partijen nog bevredigend geregeld worden.

Medio oktober 2002 werd op de gemeentepagina mededeling gedaan van de aanvraag voor een bouwvergunning voor een tandartsenpraktijk. De omschrijving was zo onduidelijk dat omwonenden niet gealarmeerd werden. Dat gebeurde wel toen er heren met meetlinten verschenen. De bouwvergunning was toen al afgegeven. De buurt was nu snel gemobiliseerd en er werden bezwaren ingediend, ondertekend door ongeveer 40 omwonenden. Een van de initiatiefnemers uit de buurt besloot om Progressief Ermelo om hulp te vragen bij de voortgang van de procedures.

PE-lid Gerard Heemskerk ging aan het werk. Een snelle inventarisatie leerde dat de bouwvergunning niet strijdig was met het bestemmingsplan. Winst voor de omwonenden zou dus alleen te behalen zijn via overleg met de vergunningaanvrager. De vergunningaanvrager wilde graag goede contacten met de buurt en geen vertraging in de procedures. Meerdere malen intensief overleg heeft ertoe geleid dat er aanpassingen in het plan zijn gedaan. Het gebouw komt verder van de tuinen van de bewoners, de bewoners krijgen inspraak in de aanleg van de tuin zodat hun zicht op het gebouw verminderd wordt en de toegang tot het gebouw is zo veranderd dat er meer bomen blijven staan.

Het heeft heel wat energie en veel praten gekost, maar zowel de omwonenden als de tandarts zijn tevreden met de oplossing zoals die er nu ligt.