Nog niet te laat voor Trefpunt

geplaatst in: 2003 | 0

In het Veluws Dagblad van gisteren reageert het college van B&W op een brief van PE-raadslid Aline Verhoef over het Trefpunt. Daarin stelt PE dat het nog niet te laat is om actie te ondernemen. Een woordvoerder van het college doet dit als mosterd na de maaltijd. Dat is wel erg makkelijk geantwoord.

Het Trefpunt is nog niet dicht en dus is het te vroeg om de zaak als afgeserveerd te beschouwen. Ook in 2001 zei de gemeente in eerste instantie geen invloed uit te kunnen oefenen. De publieke protesten hebben er toen wel toe geleid dat er een oplossing werd gevonden. Progressief Ermelo vraagt de gemeente zich hard te maken voor een groep inwoners die zelf weinig invloed hebben op wat er met hen gebeurt. Inzet is dat de schoolgaande kinderen minimaal hun schooljaar in Ermelo kunnen afmaken. Desnoods doordat de gemeente zelf bijdraagt aan de kosten.

Volgens de woordvoerder van de gemeente heeft wethouder van Eijle pogingen gedaan het tij te keren. Wonderlijk is evenwel dat de wethouder tot op heden de leden van de gemeenteraad noch heeft geïnformeerd over de sluitingsdatum, noch over zijn inspanningen. Als de gemeente zich werkelijk hard wil maken voor de asielzoekers van het Trefpunt, is het toch op zijn minst logisch om alle krachten te bundelen.

Voor Progressief Ermelo is het te vroeg om het hoofd in de schoot te leggen. De gemeente kan contact zoeken met andere gemeenten waar dit probleem speelt. De gemeente kan onderzoeken of zijzelf financiële mogelijkheden heeft om iets aan het probleem te doen. De politieke partijen uit de Ermelose raad kunnen ‘hun’ volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer inschakelen. Gezien de discussie die er nu ook landelijk is, lijkt het nog geen uitgemaakte zaak dat het COA het gelijk aan zijn kant krijgt. Niks mosterd na de maaltijd. Een gepeperde reactie richting COA en Den Haag heeft nog wel degelijk zin.