Vragen over Trefpunt in raadsvergadering

geplaatst in: 2003 | 0

In de vergadering van de gemeenteraad van donderdag 20 februari heeft Progressief Ermelo vragen gesteld aan het college over de sluiting van het Trefpunt. Inmiddels was er wel een antwoord van het college op de brief van PE (zie de berichten hiervoor), maar daarmee was de fractie nog niet tevreden.

In de brief van het college van B&W staat dat het Trefpunt op 2 mei 2003 sluit en dat er 39 schoolgaande kinderen wonen (25 basisschool en 14 voortgezet onderwijs). Tevens vertelt het college dat ze diverse malen met het COA contact heeft opgenomen om hun bezwaren tegen de sluitingsdatum naar voren te brengen. Ook zijn er met het COA afspraken gemaakt over kinderen die in de examenklas zitten.

Raadslid Aline Verhoef-Franken stelde in de raadsvergadering dat ze niet twijfelt aan de goede bedoelingen van het college, maar dat het college wat PE betreft nog wel wat meer “de barricaden op’’ had gemogen. Het COA ligt landelijk onder vuur en wellicht dat via contacten met de Tweede Kamer er toch nog iets te doen is. Tevens riep zij de andere fracties in de gemeenteraad op om ook hun contactpersonen in politiek Den Haag aan te spreken.