Onduidelijkheden over schoolzwemmen

geplaatst in: 2006 | 0

Tijdens de raadsvergadering van 18 mei heeft Progressief Ermelo vragen gesteld over het aanbod van zwembad Calluna aan de scholen voor leszwemmen tijdens de schooluren. Er is met name onduidelijkheid over hoe het gaat met kinderen die niet (kunnen) deelnemen, bijvoorbeeld door te hoge kosten, aan deze nieuwe opzet.Tevens is PE zeer ontevreden dat de gemeenteraad niet actief door het college is geïnformeerd over de plannen. En ook de scholen leken verrast door de plannen. Tenslotte heeft PE nog vragen over een aantal praktische zaken. Tijdens de raadsvergadering was er onvoldoende tijd om de vragen van PE afdoende te beantwoorden. En ook bij andere partijen waren er onduidelijkheden. Besloten is om de komende raadsvergadering het punt weer op de agenda te zetten.

In 2004 dreigde het schoolzwemmen door bezuinigingen in de knel te komen. Op initiatief van PE heeft de gemeenteraad toen besloten om het schoolzwemmen te behouden. Belangrijk uitgangspunt voor PE was en is dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om een diploma te halen. Vorig jaar bleek dat er problemen waren bij de inning van de ouderlijke bijdrage van de scholen. PE heeft toen gepleit voor een oplossing waarbij de verantwoordelijkheid voor de inning niet bij de scholen kwam te liggen. Een meerderheid van de raad stemde daar echter niet mee in. Inmiddels is gebleken dat meerdere scholen daarom dreigen af te haken voor het schoolzwemmen in het komende schoolseizoen. Dat het college daarvoor een oplossing probeert te zoeken is goed. Maar de onvolledige informatie over het nieuwe systeem roept vele vragen op. Die moeten nu eerst door het college beantwoord worden.