Verplaatsing DVS’33

geplaatst in: 2006 | 0

Progressief Ermelo heeft nog veel vragen met betrekking tot de mogelijke verplaatsing van DVS´33 naar de Telgtereng. Deze werden aan de orde gesteld tijdens de behandeling van het voorstel van het college over het opheffen van een deel van het … Vervolgd

Beleidsnotitie IGSD

geplaatst in: 2006 | 0

In de raadsvergadering van 21 december 2006 heeft PE zich positief uitgelaten over de beleidsnotitie van de IGSD (Intergemeentelijke Gemeenschappelijke Sociale Dienst). Natuurlijk hebben we als gemeenschap nog niet veel aan een positief opgesteld stuk papier. PE heeft ook zelf … Vervolgd

Brede school

geplaatst in: 2006 | 0

In de raadsvergadering van 7 december 2006 heeft Progressief Ermelo een amendement ingediend om de gemeente te bewegen een actieve houding aan te nemen bij het totstandkomen van een Brede School. Waarbij de gemeente niet alleen ondersteunend werkt maar ook … Vervolgd

Kapvergunningen

geplaatst in: 2006 | 0

Het is wederom duidelijk geworden welke Ermelose politieke partij de boom het meest een warm hart toedraagt. Dankzij PE is er nu al weer enige tijd een lijst met monumentale bomen, waar bijzondere bomen op vermeld staan die nu extra … Vervolgd

Regionaal jeugdzorgplan

geplaatst in: 2006 | 0

Bij de behandeling van het plan van aanpak voor de regionale jeugdzorg en met name met betrekking tot de Ermelose situatie heeft PE raadslid Hans Ligtermoet de vraag opgeworpen of de raad zich niet te veel richt op de uiterlijke … Vervolgd

Besteding begrotingsoverschot 2006

geplaatst in: 2006 | 0

Het college heeft een voorstel gedaan voor de besteding van het overschot 2006. Gezien ook onze inbreng bij de bespreking van de begroting zal het u niet verbazen dat wij andere ideeën hebben voor de besteding van dat overschot. Het … Vervolgd

Begroting 2007 – 2010

geplaatst in: 2006 | 0

In de raadsvergadering van 19 oktober 2006 is de begroting voor 2007 vastgesteld. Tegelijk is bepaald waar het financieel overschot over 2005 aan besteed zou moeten worden. Progressief Ermelo heeft daartoe een aantal voorstellen gedaan. Het op weer peil brengen … Vervolgd

Progressief Ermelo wil schoolzwemmen terug

geplaatst in: 2006 | 0

De Dorpspartij en Progressief Ermelo willen dat het schoolzwemmen in Ermelo volgend jaar weer wordt ingevoerd. De raadsfracties van beide partijen komen met een voorstel, dat donderdag tijdens de behandeling van de najaarsnota 2006 en de meerjarenbegroting wordt ingebracht. De … Vervolgd

College verwaarloost klimaatbeleid

geplaatst in: 2006 | 0

Op 5 oktober 2006 is het voorstel van het college behandeld om te stoppen met het klimaatbeleid in de gemeente en het resterende beschikbare geld terug te geven aan het ministerie van VROM Progressief Ermelo had geen goed woord over … Vervolgd