Verantwoordingsdebat jaarrekening 2006

geplaatst in: 2007 | 0

Er ligt een omvangrijke jaarrekening met veel informatie over het afgelopen jaar. Dat stellen we op prijs. Maar, er zijn meerdere zaken die ons verontrusten. Ik noem er drie.

  • er zijn te veel doorgeschoven posten
  • die zitten met name op sociaal gebied
  • het risicomanagement nog onvoldoende

Ik zal ze alle drie toelichten. Ten eerste, de doorgeschoven posten. Veel werk uit 2006 is doorgeschoven naar 2007. Dit betekent dat wat gepland staat niet is gebeurd en anderzijds legt het druk op de uitvoering van het werk in 2007. Het raakt ook aan het budgetrecht van de raad. Er is bijvoorbeeld vorig jaar door de raad besloten om zaken niet te doen omdat er geen geld was, nu blijkt dat er wel te zijn. Het punt wordt al jaren genoemd, en al jaren wordt toegezegd dat het wordt verbeterd. Suggestie: spreid de investeringen beter, zet een deel vast op het volgend jaar als wordt verwacht dat het overloopt vanuit het eerste jaar. En algemeen: het college moet reëler begroten, stakker sturen en echt doorpakken als het even tegen zit, zodat wat is afgesproken wordt gerealiseerd.

Ten tweede, wat niet gerealiseerd wordt zit met name op sociaal gebied. Want wat is er allemaal vertraagd of niet gerealiseerd? Het jeugdbeleid, het onderzoek naar de sociaal-culturele accommodaties, de evaluatie wijkgericht werken, het leggen van contacten met de IGSD over de aanpak van werkgelegenheid, etc. Opvallend, al die sociale onderwerpen. Ik kom daarop zodadelijk bij de kadernota terug.

Even een klein zijsprongetje over de sociaal-culturele acommodaties, we maken ons daar zorgen over. Er wordt gesproken van incidentele tekorten op de exploitatie bij omzet horeca bij de Leemkuul en de Dialoog. Het gaat hier echter om structurele tekorten, de begroting wordt er ook al op aangepast. Extra zorgwekkend dus.

Ten derde, het risicomanagement is nog onvoldoende. Er wordt aan gewerkt, en dat is goed. Maar met het huidige inzicht in de risico’s hebben we als raad wederom onvoldoende informatie om keuzes te maken. Houden we te veel geld achter de hand om risico’s af te dekken of komen we voor onverwachte zaken te staan waar we geen geld voor hebben?

Kortom: PE vindt dat het college

  • meer moet doorpakken en strakker moet sturen om doorgeschoven posten te voorkomen
  • met name op sociaal gebied, zoals het jeugdbeleid en de sociaal culturele accommodaties
  • de risico’s die er zijn beter in kaart moet brengen