Steun voor museum in het Pakhuis

geplaatst in: 2008 | 0

Een  centrum voor erfgoed, natuur en milieu. Dat moet het museum in het Pakhuis bij de molen worden. In de raadsvergadering van 25 september heeft de gemeenteraad ingestemd met het organisatieplan van de stichting het Pakthuis en het budget dat de gemeente beschikbaar stelt. Progressief Ermelo vindt het een prachtig initiatief en steunt het van harte. Wel waren er kanttekeningen bij de financiën ….

PE vindt het nieuwe museum een prachtig initiatief omdat we cultuur en natuur- en milieu-educatie belangrijk vinden. Met het Pakhuis krijgen beiden een prachtige plek in Ermelo. Daanaast juichen we het toe dat de verschillende organisaties (De Oudheidkamer Ermelo, de Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo, de Oudheidkundige Verenging Ermeloo en Stichting Molen de Koe) hierin gaan samenwerken. We hopen dat ze elkaar kunnen versterken.

Dat wij het een prachtig initiatief vinden, betekent niet dat we niet kritisch naar de uitwerking kijken. We hebben aangegeven dat Het Pakhuis meer moet inzetten op het binnenhalen van subsidies van anderen.  We willen het geld, in totaal € 150.000,-, nu beschikbaar stellen. Maar we verwachten dat Het Pakhuis zich inspant om andere subsidies binnen te halen en daarmee minder afhankelijk van de gemeente wordt.