Tussenrapportage wijkgericht werken

geplaatst in: 2008 | 0

In de raadsvergadering van 9 oktober is de tussenrapportage wijkgericht werken besproken. Het College wil een overeenkomst afsluiten met de wijkplatforms en een aantal concrete maatregelen nemen, waarvan de belangrijkste is het benoemen van een full time ambtenaar om de contacten tussen de wijkplatforms en de gemeente beter te laten verlopen. Volgens Progressief Ermelo is dit niet op dit moment geen goed idee.

Later wil de gemeente namelijk pas een visie gaan ontwikkelen op wijkgericht werken. Wij vinden dat erg onlogisch. Je gaat toch niet eerst een overeenkomst sluiten en maatregelen nemen (die weer geld kosten) en daarna pas kijken wat je echt wilt?

 

Als je eerst gaat nadenken kom je misschien tot hele andere maatregelen en blijkt een full time ambtenaar in dienst van de gemeente niet nodig te zijn.

Verder had PE een aantal andere vragen, waar wethouder Verhagen pas wat mee wil doen als ze de visie gaat ontwikkelen.
Wij hadden vragen bij de representativiteit van de wijkplatforms. Ook wilden wij weten wat het College wil met de hoorzittingen en informatieavonden voor wijkbewoners.
Ook willen wij onderzoeken of er een relatie met de brede school of met de wijkaccommodaties mogelijk is.
Verder zit er nog wat verschil tussen de wijkplatforms onderling in wat zij willen.

Kortom, veel zaken waarvan wij willen dat de wethouder hier eerst over nadenkt, voor ze wat gaat doen.
PE wil trouwens wel iets dat de wethouder meteen kan gaan doen. Dat is het tijdig en volledig informeren van de wijkplatforms en het beantwoorden van vragen die gesteld worden.

Over een paar weken komt dit onderwerp terug en worden er besluiten genomen.

René Arts
raadslid Progressief Ermelo