zoek alternatieven voor woningbouw dvs

geplaatst in: 2008 | 0

Bespreking van de kwartaalrapportage inzake de verplaatsing van DVS , raadsvergadering 2008-12-04

We dachten in 2005 een kans te hebben op goedkope huur en koopwoningen in Ermelo. We moesten het ijzer smeden nu het heet was. DVS’33 stond er voor open staan, zo werd gemeld uit het college.
Zo langzamerhand begint dit project echter helaas een nachtmerrie scenario te krijgen.

• Goedkope woningenbouw was altijd de inzet.
PE heeft dit meermalen dit benadrukt. Mede vanwege de onduidelijkheid hierover hebben we in januari gezegd niet mee te kunnen gaan met de verdere planontwikkeling.
 
Andere overwegingen om tegen te zijn waren:
• het meegaan van EFC en
• gebrekkige inpassing op Telgter Eng.
We hebben ook tegen het opheffen van het voorkeursrecht op het noordelijk deel gepleit. Omdat we zagen dat de ruimte te klein zou zijn voor alle ambities.

 

Helaas hebben we hier onvoldoende steun voor gevonden.

woningcategorieën
Met de huidige tussenrapportage krijgen we voor het eerst zicht op welke woningcategorieën er gebouwd zouden kunnen worden aan de Sportlaan.
Op basis van de gepresenteerde cijfers gaat onze voorkeur uit naar B (zonder bebouwing van de Zanderij uiteraard).
En zonder dat we hebben kunnen zien hoe het plan er uit ziet, want de verdichting (het bebouwingspercentage) baart ons zorg.

Wat echter nog meer zorg baart zijn de alsmaar stijgende kosten.
Boven het al toegekende bedrag van 2.6 miljoen komt er nog 4.8 bij.
7.4 miljoen om uiteindelijk 145 goedkope woningen te kunnen bouwen aan de Sportlaan en 67 op de Zanderij is bijna € 35.000 per woning.

Als politiek kunnen we de afweging maken of we dit er voor over hebben.

Echter wat extra zorgen baart, is dat we er hier niet mee zijn.

Het mooie begin van 2005 is ver achter de horizon verdwenen.
De kredietcrisis en de daarmee gepaard gaande marktontwikkelingen gaan een grote rol spelen.
Maar ook het college draagt een grote verantwoordelijkheid voor het moeizame proces.

• Zo zegt u dat zowel DVS als EFC goed onderhandeld hebben. Dat impliceert dat de andere partij minder goed onderhandeld heeft. Die partij was u. Met name het feit dat u akkoord bent gegaan met de wens van DVS om EFC mee te laten verhuizen zorgt er voor dat het traject ingewikkelder is geworden.
• Door het mee gaan van EFC is de inpassing aan de Telgter Eng duurder geworden en de landschappelijke inpassing verslechterd.

• Als EFC dan toch mee moest gaan, heeft u er mee ingestemd dat er niet op een gezamenlijk hoofdveld gespeeld hoeft te worden. Voor ons is dit onbegrijpelijk.

• Er komen extra kosten om tegemoet te komen aan de, op zichzelf gerechtvaardigde, wensen van Groevenbeek.

• U heeft een belangrijke partij, de omwonenden, stelselmatig van u vervreemd. Zij zouden later wel aan bod komen. Dat gevolgde traject was uw keus. Dat daarmee de hakken in het zand gezet zijn en er niet meer aan procedures te ontkomen is, is de dure consequentie.

• Het is terecht dat u de onderhandelaar de deur heeft gewezen die niet goed lag bij de grondeigenaren. Dat inzet van deze persoon weinig tot niets heeft opgeleverd is triest. Maar zowel de aanstelling als aansturing lag bij u en u bent daarmee wel verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat.

oppositie
In de afgelopen maanden bent u onverstoorbaar doorgegaan en heeft u ervoor gekozen om blind te varen op de coalitiepartijen. Het geluid van de voltallige oppositie negerend.

In januari heeft u van PE het eerste duidelijke signaal gekregen dat u op een foute weg zat: PE zei: ‘neen tenzij’ tegen de plannen.

In februari hebben we de uitnodiging gekregen om zelf met suggesties en voorstellen te komen over de wenselijke bouw aan de Sportlaan.
Op een donderdag kwam de vraag, op maandag zou de reactie van de partijen binnen moeten zijn. Wij hebben een dag uitstel gevraagd en gekregen om onze suggesties nog op maandag in de fractie te kunnen bespreken.
En dan nu pas, in december, krijgen we de eerste cijfers over de woningen op papier. Zonder plankaart, zonder schetsen, zonder de garantie dat het ook allemaal kan voor deze prijs.

Progressief Ermelo roept u op met spoed onderzoek te doen naar alternatieven om het oorspronkelijke doel, goedkope woningen voor Ermelo’ers, ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Als we dan toch bereid zijn om € 35.000 per woning uit te geven om goedkope bouw mogelijk te maken (zoals aan de Sportlaan), wat zouden we dan met dat geld kunnen doen als we bijvoorbeeld op het terrein van de Driesprong (waar 147 woningen zouden kunnen komen) alleen goedkope woningen zouden gaan bouwen.

Wat PE betreft mag deze rapportage worden tot een bezinningsnotitie voor tijdens het kerstreces.

Laurens Klappe
raadslid Progressief Ermelo