Raad stelt met frisse tegenzin plan Telgter Eng vast

geplaatst in: 2008 | 0

van website het kontakt 19 december 2008 door Lilian Verdoorn 

 

Ermelo – Met elf stemmen voor en zeven tegen heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan sportparken Telgter Eng vastgesteld. Maar zelfs bij de collegepartijen ging dat niet van harte.

“We hebben er moeite mee dat het bestemmingsplan nu moet worden vast gesteld, terwijl we pas in het voorjaar beslissen of het ‘go or no go’ is”, verklaarde Gijsbert Tomassen, raadslid van collegepartij CDA. “We stemmen in maar uitsluitend omdat de wet voorkeursrecht gemeenten anders vervalt.” Dat recht, dat eigenaren verplicht eerst de grond aan de gemeente te koop aan te bieden, zou op 6 januari vervallen als de raad het bestemmingsplan niet goed zou keuren. Het CDA verzocht het college verder om voor 1 maart te onderzoeken of in andere nieuwbouwprojecten meer ruimte is voor goedkope woningbouw.

Ook ChristenUnie benadrukte 1 maart als uiterste datum voor dat onderzoek. Dat het voorkeursrecht zou vervallen was ook voor deze partij ook het belangrijkste argument om nu in te stemmen met het bestemmingsplan. “Met dit plan en de daarachter liggende visie op goed en goedkoop wonen zet het college een heldere en duidelijke lijn uit voor de toekomst. De vraag is of we die duidelijke lijn positief waarderen mede tegen de achtergrond van de ingebrachte bezwaren”, uitte Jan van Eijsden, raadslid ChristenUnie, nog wel twijfels bij het bestemmingsplan.

Monstrum
Onder meer de vele bezwaren tegen het gehele plan waren voor Progressief Ermelo (PE) reden om tegen te stemmen. Laurens Klappe stelde dat door in te stemmen de bezwaren veelal niet serieus worden genomen. Hij noemde het hele traject sinds 2005 een bestuurlijk ‘monstrum’. “Er wordt een bestemmingsplan vast gesteld met nadrukkelijk de afspraak dat het over drie maanden weer onderuit gehaald kan worden door deze raad”, verbaasde Klappe zich. Van Eijsden probeerde PE nog op andere gedachten te brengen, maar tevergeefs. Klappe stelde voor om de beoogde opbrengst van het Trefpunt in te zetten voor de bouw van goedkope woningen bij de Driesprong.

De VVD stemde wel in met het bestemmingsplan. “We kunnen beter één plek goed bestemmen waardoor er veel goedkope woningen gebouwd kunnen worden, dan kiezen voor een veel groter gefragmenteerd plan”, verdedigde fractievoorzitter Hans de Haan de keuze van zijn partij. Volgens hem worden DVS’33, EFC’58, KC Ermelo en de gemeente er bovendien allemaal beter van. De Haan was het niet eens met Klappe’s redenatie dat bezwaren niet serieus genomen worden. “De belangen van omwonenden zijn fatsoenlijk afgewogen. Niet iedereen hoeft daar blij van te worden, maar belangen zijn niet bovenmatig geschaad.”

Kruideniersmentaliteit
“We vinden het een slecht onderbouwd plan”, stelde Wouter Vogelsang van de Dorpspartij, die tegen het bestemmingsplan Telgter Eng stemde. Hij riep het college verder op om af te stappen van de ‘kruideniersmentaliteit’ en een goede prijs voor de grond aan de Telgter Eng te bieden. “Want je wílt die grond gewoon hebben.”

Twee weken geleden deed de SGP een soortgelijke oproep tijdens de raadsvergadering. Jan van Eijsden van ChristenUnie verbaasde zich erover dat SGP nu helemaal niet meer over de grondprijs sprak. “Ik had wel een amendement verwacht.” Frans Snoek, fractievoorzitter SGP, reageerde: “We kregen geen enkele steun van uit de raad.” Zijn partij stemde tegen het bestemmingsplan. “We willen er een punt achter zetten, voordat het een groot debacle wordt, zowel financieel als politiek gezien”, aldus Snoek.

Gemeentebelang stemde ook tegen het bestemmingsplan. Fractievoorzitter Bart van der Knaap verweet het college dat het project Telgter Eng altijd de prioriteit heeft gekregen. “Daardoor zijn plannen in de kom van Ermelo blijven liggen”, volgens de fractievoorzitter. Volgens hem komt het nieuwe sportcomplex te ver buiten de bouwde kom te liggen, terwijl de overheid stuurt op sporten in de wijk. “Op de huidige plek voldoen de clubs daar wel aan.” Hij verbaasde zich er verder over dat woningbouw op de Telgter Eng nooit serieus besproken is.

Geen tijd
Reagerend op Vogelsangs kritiek over de kruideniersmentaliteit rekende wethouder Rikkert Vliek voor dat één euro extra per vierkante meter neerkomt op 180.000 euro voor het gehele gebied. “Wees er dan wel van bewust dat goedkope woningen steeds verder weg raken”, waarschuwde hij. Verder zei Vliek dat het college op 1 maart het onderzoek naar alternatieve locaties voor goedkope woningen niet heeft afgerond. “Wel in het eerste kwartaal”, beloofde hij. Hij vertelde er direct bij dat een financiële uitwerking dan zou ontbreken. “Daarvoor hebben we geen tijd”, verklaarde hij. “Hoe moeten we dan een beslissing nemen?”, vroeg Laurens Klappe zich af. Tenslotte erkende Vliek dat de voetbalclubs en de gemeente nog geen akkoord hebben bereikt over de fiscaliteit en de wijze van aanbesteding.

Hans Ligtermoet, raadslid van Progressief Ermelo, onthield zich van stemming om alle schijn van belangverstrengeling te voorkomen. Ligtermoet is als omwonende betrokken bij de Stichting Telgter Eng, die de afgelopen jaren steeds bezwaar heeft aangetekend tegen het plan.