Stichting uit kritiek over gang van zaken bouwplan

geplaatst in: 2008 | 0

De Stentor zaterdag 20 december 2008 

ERMELO – Stella Schouten van de Stichting Telgter Eng heeft ernstige bedenkingen over de instemming van de raad met het nieuwe bestemmingsplan. "De manier waarop het is gegaan is vreemd.

Dit plan is hoofdzakelijk aangenomen omdat het voorkeursrecht, dat de gemeente op de grond had genomen, afloopt", zegt Schouten.

De coalitiefracties in de raad, CDA, VVD en ChristenUnie, stemden voor. Deze fracties wezen erop dat het voorkeursrecht voor de gemeente op 1 januari vervalt. Projectontwikkelaars kunnen daarvan profiteren, tenzij het bestemmingsplan is gewijzigd. "Dat lijkt mij toch de omgekeerde wereld", aldus de Ermelose, die het maar raar vindt dat je een plan aanneemt uit vrees voor wat er anders gebeurt. De oppositiefracties Progressief Ermelo, Gemeentebelang, Dorpspartij Ermelo en SGP stemden tegen. Deze partijen vrezen dat er te grote financiële en juridische risico's kleven aan de aanleg van een sportpark.

De Stichting Telgter Eng denkt dat deze partijen een verstandige keuze hebben gemaakt. Daarnaast sluipen volgens Schouten ook bij de fracties van CDA en ChristenUnie de twijfels binnen. CDA en CU hebben aangegeven uit te zien naar een onderzoek van het Ermelose college naar mogelijke alternatieven voor woningbouw. Wethouder Vliek verwacht dat hij de resultaten voor april gereed heeft. Dan kan definitief het besluit vallen of het plan Telgter Eng moet worden doorgezet. In de raad wordt dit beschouwd als een doorslaggevend Go/No Go-moment.

Schouten zegt dat de stichting hier niet op kan wachten, maar zich gedwongen voelt voor de zekerheid al beroep aan te tekenen bij de Raad van State. "Als wij bezwaar tegen het bestemmingsplan willen aantekenen, moeten we dat doen binnen zes weken nadat het ter inzage is gelegd. Eind maart is voor ons dan te laat. Dat betekent wel dat wij nu kosten moeten maken om een plan te bestrijden dat misschien straks weer wordt ingetrokken."

De Stichting Telgter Eng hoopt wel dat het onderzoek de meerderheid in de raad straks op andere gedachten brengt. Want een sportpark betekent volgens de stichting niet alleen onaanvaardbare overlast voor de omwonenden, maar ook een ernstige aantasting van het buitengebied.