Weinig steun voor schrappen vloekverbod

geplaatst in: 2008 | 0

Van de website van het Kontakt van 19 december 2008 door Lilian Verdoorn

Ermelo – De kans is klein dat het vloekverbod uit de algemene plaatselijke verordening (APV) verdwijnt. Het college had dat voorgesteld in het kader van deregulering, maar CDA en ChristenUnie vinden dat onvoldoende reden om het artikel te schrappen.

Burgemeester Wiert Omta zei in de raadsvergadering van donderdag 18 december dat het vloekverbod niet te handhaven is. “We zijn als college géén voorstander van vloeken in eigen ruimte, laat staan buiten. Maar we worden wel geacht te dereguleren.” Namens het CDA vond Esther Heutink-Wenderich die argumentatie wel ‘erg magertjes’ om het artikel dan maar te schrappen. ChristenUnie sloot zich daarbij aan.

Frans Snoek, fractievoorzitter van de SGP, verbaasde zich over de omslag van het college. In april liet het college de passage juist staan. “Een groot deel van de Ermelose bevolking hecht eraan dat er niet gevloekt wordt. Deze regel heeft niets met vrijheid van meningsuiting te maken. Het gaat er om wat je wilt uitstralen als samenleving", stelde Omta toen.

PE deelde de verbazing van Snoek. “Of is dit voortschrijdend inzicht”, vroeg PE-raadslid Laurens Klappe zich af. Zijn partij, Gemeentebelang Ermelo en de Dorpspartij Ermelo wilden in april een amendement indienen om het vloekverbod te schrappen, maar trokken die in na de belofte dat het uiterlijk deze maand opnieuw ter discussie zou staan.

De VVD toonde zich blij met het voorstel. “Fatsoen kun je niet afdwingen met regels. Wij vertrouwen erop dat onze medemens het fatsoen heeft om niet te vloeken”, verwoordde Arja Schuurmans de visie van de VVD. “Kennelijk heeft de inspreker daar geen vertrouwen in.” Daarmee doelde Schuurmans op inspreker Karel de Greef die een warm pleidooi hield om het vloekverbod te handhaven.

Geluidswagens
Ook het afschaffen van vergunningen voor geluidswagen staat op het APV-verlanglijstje van het college. Frans Snoek zei te vrezen dat het schrappen daarvan mogelijk zou leiden tot overlast, net als is gebeurd na het schrappen van het artikel over de straatmuzikanten. “Het artikel eruit, dan komen de geluidswagens vast”, vermoedde Snoek. Wouter Vogelsang van de Dorpspartij Ermelo kon zich die angst wel voorstellen net als Jan Urbach, fractievoorzitter ChristenUnie.

PE-raadslid Klappe vroeg zich verder nog af hoe de gemeente dacht handhavend tegen geluidswagens op te treden. Burgemeester Omta stelde dat er nu zelden een geluidswagen door Ermelo rijdt en dat het artikel, wat het college betreft, daarom toch echt wel geschrapt mag worden. Hans de Haan, fractievoorzitter VVD, stelde terloops nog voor om ook twee andere artikelen te schrappen: het verbod om sekswinkels te exploiteren en het verbod om erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke tentoon te stellen of aan te bieden. CDA en ChristenUnie gaven direct aan daar niets in te zien.