Harderwijkerweg in de herhaling

geplaatst in: 2010 | 0

Op 11 februari werd de Harderwijkerweg voor de zoveelste keer in de gemeenteraad besproken.
PE was deze keer wel zelf een partij die dit onderwerp op de agenda had gezet. Onze aanleiding was de kritiek van de huisartsen dat tussen hen en de wethouder geen goed overleg zou zijn.

Het onderwerp kwam pas erg laat aan de orde, maar er waren nog steeds wat mensen uit de buurt waar lanen zouden worden afgesloten aanwezig.

De discussie verliep zeer rommelig en het was niet echt duidelijk waar de verschillende politieke partijen nu naar toe wilden. Sommigen partijen kondigden aan met een voorstel te willen komen waarin de lanen toch open zouden blijven.

PE heeft het voorstel niet weer inhoudelijk ter discussie gesteld. Bewoners zijn naar de rechter gegaan en die uitspraak zien we eerst tegemoet.
Wij onderstrepen nog steeds de inrichting conform de uitgangspunten van duurzaam veilig.
Het is  makkelijk en wellicht verleidelijk om met het oog op de naderende verkiezingen daar nu van af te stappen en te zeggen dat de lanen toch open moeten. Hierdoor zouden we echter ongeloofwaardig worden en de door ons al jaren gehanteerde uitgangspunten ineens loslaten.

Overigens krijgen we ook positieve reacties op de afsluiting van de lanen. O.a. van deskundigen van de Fietsersbond, het wijkplatform Noord en Veilig Verkeer Nederland (3VO). Ook zijn er bewoners uit de wijk die met afsluitingen te maken krijgen, die wel voor afsluiting zijn. Deze mensen en groeperingen hoor je echter een stuk minder dan de voorstanders van afsluiting.

Helaas was de verdediging van het voorstel door de wethouder Nederveen (een voorstel wat wij dus nog steunen) bedroevend en nauwelijks onderbouwd met rationele argumenten. Mede daarom bleef de hele discussie in emoties hangen en werd er niets bereikt. Er werd wel een beeld neergezet naar onze burgers waarvan we ons af moeten vragen of dit positief is.

Verder denken wij dat in de communicatie naar de burgers, maar ook naar de raad , zaken echt moeten verbeteren. Hier ligt een belangrijke taak voor het college.

Waar het onze partij om ging, het verloop van de communicatie met de huisartsen, is niet duidelijker geworden.

René Arts