Akkoord over woningen

geplaatst in: 2010 | 0

De Stentor door Paul Hartman vrijdag 12 februari 2010
ERMELO – Afspraken over de regionale verdeling van nieuwbouwwoningen in de Regio Noord-Veluwe maken dat Ermelo tot 2020 maximaal 858 huizen mag bouwen.

Nadat de colleges van b en w eerder een akkoord hadden bereikt over deze kwestie gaf de gemeenteraad van Ermelo donderdag ook zijn fiat. De meningen waren echter sterk verdeeld.

“Wij zijn tevreden met dit aantal”, verklaarde Laurens Klappe van Progressief Ermelo (PE). “Ons streven is dat het inwoneraantal van Ermelo op peil wordt gehouden. Met deze woningaantallen moet dat lukken. Wij hebben ook geen behoefte aan een sterke bevolkingsgroei.”

Die mening werd onderschreven door het merendeel van de raadsfracties. “Met deze aantallen kunnen we jaren vooruit”, aldus Hans de Haan, fractievoorzitter van de VVD. De opvatting werd niet door alle partijen gedeeld. Zo toonde de SGP zich sceptisch over de verdeling van de nieuwbouw. Fractievoorzitter Frans Snoek: “Anderhalf jaar geleden werd ons verteld dat we de komende jaren minimaal 2.000 woningen moeten bouwen indien wij onze eigen bevolking willen bedienen. Is dat nog steeds het geval?”

Ook de fractie van Gemeentebelang ziet weinig reden tot vreugde. “Onze bevolking is aan het krimpen. Eerdere onderzoeken wezen uit dat we ongeveer honderd huizen per jaar moeten bouwen om deze krimp op te vangen. Dat halen we nu bij lange na niet.”

Volgens wethouder Jan van den Bosch is er geen reden tot paniek. “Om ons inwoneraantal op peil te houden moeten we tot 2015 minimaal zestig woningen per jaar bouwen. Dat moeten we kunnen halen met de nieuwbouwprojecten die nu in gang zijn gezet, Het Trefpunt en de Verbinding.”

Bovendien staat het aantal van 858 woningen niet vast, denkt Van den Bosch. “De afspraken worden over twee jaar geëvalueerd. Dat leidt mogelijk tot aanpassingen.”