Fractie nuanceert negatieve beeldvorming sociale dienst

geplaatst in: 2011 | 0

door Alex Kleijnen

In 2007 was het klantenbestand 740 mensen. Dat was dus vóór de economische crisis. In datzelfde jaar 2007, werd er door het Rijk gestart met het huidige systeem van budgettoekenning en die budgettoekenning was (en is) gebaseerd op de prognose van de werkeloosheidcijfers toen! in 2007.

In 2008 werden we geconfronteerd met een economische crisis die niemand voorzien had. Die economische crisis heeft in 2009 een forse economische krimp veroorzaakt. Ook in 2010 zaten we nog met de ‘gebakken peren’ en nu, in 2011 zijn we nog niet op het niveau van voor de economische crisis. Dit alles heeft een groei van het klantenbestand veroorzaakt. Meer mensen werden werkeloos. We zitten thans op zo’n 1100 mensen in het bestand. Het aantal uitkeringsgerechtigden is dus flink gestegen en dát heeft de budgetoverschrijding ten gevolge gehad.

Bovendien mogen we niet vergeten dat de Sociale Dienst Veluwerand ook de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) heeft moeten invoeren. De hogere groei aan WIJ-uitkeringen was ook niet ingecalculeerd door het Ministerie, dus daar moest door de Sociale Dienst Veluwerand ook op worden toegelegd.