Lastig of een uitdaging? – René Arts

geplaatst in: Algemeen, En dat vind ik | 0

Deze kop slaat op mijn werk als raadslid in de laatste maanden. Er worden zaken besloten die voor u wellicht gevolgen hebben. Hierna wat voorbeelden.

We zijn druk bezig met een sportvisie en de bijbehorende uitvoeringsnota. Sport is belangrijk en hier gaan we als gemeente ook fors in investeren.Wel wil PE meer aandacht voor de sociale functie van sport en de link met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Wij hechten ook veel waarde aan de deelname van mensen met een beperking aan sportactiviteiten.

Ook op de eerder genoemde WMO moet fors bezuinigd worden. Momenteel zijn we druk bezig een visie te ontwikkelen. Wat willen we wel en wat willen we niet doen als gemeente? Op zich heel nuttig en belangrijk, maar helaas is de tijdsdruk groot en is al duidelijk dat we het met minder geld moeten gaan doen.

Verder ligt er een hele lijst met bezuinigingsvoorstellen die we als Raad moeten beoordelen. Met sommige voorstellen is onze fractie minder blij. Veel zaken willen we graag blijven doen. Maar we hebben minder geld. Een dilemma, maar als raadslid en politicus moeten we nu echt doen waar we voor gekozen zijn. En dat is keuzes maken!