Veilig uitgaan zo eenvoudig nog niet

geplaatst in: Algemeen | 0

De Stentor, 20 mei 2011In navolging van buurgemeente Putten overweegt ook Ermelo om het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) op te starten. Definitief is dat overigens nog allerminst, zo bleek gisteravond tijdens de vergadering van de commissie Bestuur. Meerdere raadsfracties plaatsten vraagtekens bij de toegevoegde waarde van het project.

De kwaliteitsmeter is een gezamenlijk project van politie, horeca, gemeente en bewoners. De betrokken partijen worden samengebracht zodat de veiligheidsproblemen waar de gemeente in kwestie mee kampt kunnen worden blootgelegd. Vervolgens wordt vastgelegd op welke wijze de problematiek kan worden getackeld. Het project is een initiatief van Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid uit Utrecht.

De Ermelose raadsfracties kregen gisteravond een presentatie voorgeschoteld over het project. De eerste reacties waren gematigd positief, al vroegen meerdere fracties zich af of de KVU wel echt nodig is. “Kunnen we de problemen die in Ermelo spelen niet gewoon op een rijtje zetten en op zoek gaan naar een oplossing”, wierp VVDfractievoorzitter Hans de Haan 0p. “Moet daar echt een nieuw project voor in gang worden gezet?” Progressief Ermelo (PE) is eenzelfde mening toegedaan. “En vergeet niet dat er een prijskaartje aanhangt van 40.000 euro per twee jaar”, aldus partijleider Aline Verhoef. “Dat is een hoop geld. Bovendien vragen wij ons af wat de toegevoegde waarde is van de KVU. Er wordt immers al een hoop gedaan om de veiligheid in het uitgaansgebied te verbeteren.”

Het college van b en w is van mening dat de KVU wel degelijk een belangrijke bijdrage kan leveren aan de veiligheid in het dorp.