Bezuinigingen vastgesteld

geplaatst in: 2011 | 0

De gemeenteraad heeft donderdag 28 juni voor 4 miljoen aan bezuinigingsvoorstellen vastgesteld. In het algemeen is Progressief Ermelo tevreden. De bezuinigingen zijn inmiddels onderbouwd met een visie: niet bezuinigen op zorg voor mensen die het echt nodig hebben en een overheid die vertrouwen heeft in de samenleving en de samenwerking zoekt. En door de inmiddels gevoerde gesprekken met betrokken organisaties zijn de maatschappelijke effecten steeds beter in beeld.

Op een aantal onderdelen waren we het echter niet eens met de voorstellen. Via aangenomen amendementen (logopedie en ontwikkelingssamenwerking) en toezeggingen van het college (algemeen maatschappelijk werk, Schaapskooi) konden we echter voor ons belangrijke zaken wijzigen en vastleggen. (zie ook hierna)

Mede met de tegenstem van PE stemde een meerderheid van de raad tegen het voorstel om te bezuinigen op het bestrijden van wortelopdruk (op bijvoorbeeld voetpaden). PE stemde ook tegen het voorstel over de bezuiniging op het Hertenkamp, omdat op dit moment de oplossing voor een nieuwe vorm van beheer nog niet klaar is.

Logopedie

In de bezuiniging op de GGD zat ook een bezuiniging op de logopedie; deze verdween uit het basispakket. Wij denken echter dat een laagdrempelige toegang tot screening op school essentieel is bij de preventie van spraak- en taalproblemen. Daarom kwamen we met een amendement dat breed gesteund werd door de raad. Daarmee is het bezuinigingsbedrag op de GGD met 10.000 euro verlaagd, zodat er ruimte is voor het opnieuw inkopen van professionele logopedie.

Algemeen maatschappelijk werk

We maken ons zorgen over de bezuiniging hierop, omdat er allerlei extra taken (vanuit het rijk, door het nieuwe wmo-beleid) zullen zorgen voor een groter beroep op het maatschappelijk werk. Het college heeft toegezegd dat bij nieuwe taken de subsidie voor het maatschappelijk werk opnieuw wordt bekeken en het budget wordt aangepast.

Ontwikkelingssamenwerking

Het voorstel van het college was om de 14.000 euro subsidie hiervoor te schrappen. Dat was voor ons onbespreekbaar. Ons voorstel om alleen de 4.000 euro voor de huur van de bovenverdieping van de Wereldwinkel te schrappen en de subsidie voor bewustwording in stand te houden, kreeg een meerderheid in de raad. Daarmee konden we 10.000 euro subsidie behouden.

Schaapskooi

Het voorstel om 40.000 euro te bezuinigen, zonder daarover vooraf overleg met de Schaapskooi te hebben gevoerd, vonden we onbespreekbaar. Inmiddels zijn er gesprekken met de Schaapskooi gaande. Er is nu niet door de raad over de bezuiniging besloten, eerst moet er meer duidelijkheid komen onder andere de personele inzet, de beheervergoeding voor de heide en een mogelijke samenwerking met het Pakhuis.