Ambtsgebed

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

door René Arts – Tijdens de behandeling van de Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo  in de raadsvergadering  van 26 april gebeurde er iets bijzonders.
Het ambtsgebed is afgeschaft. Hier is al vaker discussie over geweest. Progressief Ermelo was ook altijd voor afschaffing van het ambtsgebed. Wij vonden het in strijd met de scheiding tussen kerk en staat en vonden het ook niet respectvol naar niet gelovigen.

Nu diende Gemeentebelang een amendement in. Men wilde het ambtsgebed uit de Organisatieverordening halen. Dit wordt vervangen door een moment van stilte voor het begin en na het einde van de vergadering. Raadsleden die daar behoefte aan hebben kunnen dan toch bidden, alleen voor zichzelf. Nu spreekt de burgemeester het ambtsgebed uit en gaat iedereen in de Raadszaal staan.

Volgens PE een mooie oplossing waarmee je respectvol omgaat met mensen met allerlei levensovertuigingen.