Vragen aan het college over de huishoudinkomenstoets

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Op dinsdag 1 mei heeft PE raadslid Alex Kleijnen de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college:

Geacht college,

Zoals bekend is er nieuwe regelgeving betreffende de Wet Werk en Bijstand (WWB).  Nieuw in deze is met name de invoering van de zogenaamde huishoudinkomenstoets.
Het zal u niet verbazen dat de fractie van Progressief Ermelo op voorhand geen voorstander was en is van deze huishoudinkomenstoets. Om reden dat het ons inziens negatieve gevolgen veroorzaakt. Denk aan inwonende mantelzorgers. Denk aan jong volwassenen met een eigen inkomen of studiebeurs.

Uit de landelijke media hebben we nu vernomen dat door de val van het kabinet, de 4 grote steden hun voorbereiding ter zake hebben opgeschort. Inmiddels hebben we ook begrepen dat Amersfoort en Zwolle zulks overweegt. De gelegenheidscoalitie in de kamer die thans de begroting voor ‘Brussel’ heeft klaargemaakt, wil ook af van deze inkomenstoets.
Onze vraag is hoe het college tegen deze kwestie aankijkt?
Overweegt het college om haar voorbereidingen ter zake op te schorten? Dat zou zeker onze steun hebben.

Namens de fractie van Progressief Ermelo,
Alex Kleijnen