Kadernota 2006

geplaatst in: 2006 | 0

Op de agenda van de raadsvergadering van 21 juni staat de Kadernota met de bijbehorende stukken inventarisatie nieuw beleid en de uitwerking van het collegeprogramma. Deze stukken bouwen voort op het collegeprogramma. Daarop heeft PE forse kritiek geleverd. Het zal u niet verbazen dat PE dus ook kritisch heeft gekeken naar deze Kadernota. Maar, zoals we hebben aangegeven bij de installatie van dit college, kritisch maar ook constructief. En we verwachten dan eigenlijk eenzelfde houding naar de oppositie.

Helaas hebben wij de afgelopen twee maanden die constructieve houding te weinig gezien bij de coalitiepartijen. Te vaak werden voorstellen van PE niet inhoudelijk behandeld, maar vanuit het coalitiebelang beoordeeld. Dat doet naar onze mening geen recht aan de rol die we als raad hebben. We hopen dat dit in het vervolg beter mag gaan, en laten we daar dan vanavond mee beginnen. Lees hier onze kritiekpunten op de Kadernota.