College verwaarloost klimaatbeleid

geplaatst in: 2006 | 0

Op 5 oktober 2006 is het voorstel van het college behandeld om te stoppen met het klimaatbeleid in de gemeente en het resterende beschikbare geld terug te geven aan het ministerie van VROM Progressief Ermelo had geen goed woord over voor dit voorstel. Laurens Klappe was van mening dat het ambitieniveau van de gemeente toch al niet hoog lag. Enkele jaren geleden, bij de totstandkoming van het klimaatbeleid, was daar door de meerderheid in de gemeenteraad echter voor gekozen. Maar om dan een paar jaar later te constateren dat er bijna niets gedaan is terwijl het geld er voor beschikbaar was, is beschamend voor het college. Juist een gemeente dient een voorbeeldfunctie te hebben, volgens PE. Zo zijn van de 510 uur geplande uren om uitvoering te geven aan het beleid er slechts 6 gebruikt.

Juist ook omdat er geld beschikbaar is zou het goed zijn als de gemeente ook intern, voor de eigen organisatie, zou werken aan een goed klimaatbeleid. Immers op termijn betaalt dit zichzelf terug door bezuinigingen op de energierekening. De overige fracties hadden geen behoefte dit onderwerp nog nader te bespreken in de besluitvormende raad. PE zal het echter nogmaals aan de orde stellen en voorstellen dat het college aan VROM vraagt om uitstel van het terugbetalen van het geld om alsnog met plannen te kunnen komen en nadere uitvoering.