Progressief Ermelo wil schoolzwemmen terug

geplaatst in: 2006 | 0

De Dorpspartij en Progressief Ermelo willen dat het schoolzwemmen in Ermelo volgend jaar weer wordt ingevoerd. De raadsfracties van beide partijen komen met een voorstel, dat donderdag tijdens de behandeling van de najaarsnota 2006 en de meerjarenbegroting wordt ingebracht. De partijen willen dat de eigen bijdrage voor schoolzwemmen, die september vorig jaar werd ingevoerd, verdwijnt. De gemeenteraad bepaalde toen dat scholen moesten meebetalen aan het schoolzwemmen. De scholen deden tevergeefs een beroep op ouders om aan de kosten bij te dragen. De meeste ouders vinden dat schoolzwemmen gratis moet zijn. Gevolg was dat de meeste basisscholen sinds het seizoen 2006-2007 niet meer aan schoolzwemmen meedoen.

Progressief Ermelo en de Dorpspartij willen het schoolzwemmen voor de komende tien jaar garanderen en daarvoor 20.000 euro per jaar uittrekken. De ouderbijdrage had 16.000 euro per jaar moeten opleveren.

Volgens de raadsfracties beschikt Ermelo over voldoende financiële ruimte. In de najaarsnota wordt een overschot gemeld van 3,3 miljoen euro en bovendien wil Ermelo de komende 10 jaar 2,6 miljoen euro vrijmaken door af te schrijven op wegen. Het Ermelose college is van plan dit geld te bestemmen voor zaken op het gebied van ruimtelijke ordening, maar er kan ook wel wat van dat bedrag naar het schoolzwemmen, menen de twee fracties.

De Dorpspartij en Progressief Ermelo zijn van mening dat schoolzwemmen noodzakelijk is voor de jeugd. Ze vinden het jammer dat er steeds op schoolzwemmen wordt bezuinigd, terwijl er achteraf wel geld voor is.

Of er steun in de raad is voor hun initiatief blijkt donderdag. In juni deden ze nog vergeefs een poging de ouderbijdrage van tafel te krijgen.