Besteding begrotingsoverschot 2006

geplaatst in: 2006 | 0

Het college heeft een voorstel gedaan voor de besteding van het overschot 2006. Gezien ook onze inbreng bij de bespreking van de begroting zal het u niet verbazen dat wij andere ideeën hebben voor de besteding van dat overschot.

Het verbaast ons dat er voor 2007 en vanaf 2008 structureel 2 ton gereserveerd wordt voor projecten VROM/grondzaken, zonder dat daar een gefundeerd plan onder ligt. Wellicht is het geld daarvoor nodig de komende jaren, maar dat is niet concreet onderbouwd. Het geld moet terug naar de Ermelo-ers, zo geeft u aan in de Najaarsnota. Laten we het dan ook uitgeven aan zaken die in Ermelo nu onvoldoende aandacht krijgen en die wel hoog op het verlanglijstje van de inwoners staan.

Ten eerste denk ik dan aan de verkeersveiligheid en specifiek aan de fietspaden. Gelukkig staat er nu voor 2007, dankzij de inzet van PE bij de kadernota, een onderzoek naar de fietspaden Oude Telgterweg en Telgterweg gepland. Maar we weten ook dat we nog geen geld hebben voor de aanleg van fietspaden. We hebben nu de kans om daarmee wel een start te maken. PE wil dan ook € 100.000,- uit het geraamde overschot van 2007 in een fonds voor de aanleg van fietspaden stoppen.

Ten tweede is dit de kans om het schoolzwemmen te redden voor Ermelo. We dienen daarvoor samen met de Dorpspartij een amendement in. Dat kost ons de komende jaren maximaal € 20.000,-.

Wat resteert van de kleine ton in 2007 en de structurele bijna 2 ton vanaf 2008 zouden wat ons betreft in een aparte portemonnee bewaard moeten worden. Wellicht dat er zaken zijn op het gebied van VROM/grondzaken, dan kunnen daarvoor voorstellen bij de raad worden ingediend. Maar wij kunnen ons heel goed andere noodzakelijke investeringen voorstellen. We noemen de wozozo’s, de brede school of een extra impuls voor het jeugdbeleid. Kortom: PE wil een aparte portemonnee voor dat € 200.000 fonds. Daar moet in het 1e jaar 100.000 voor naar een fonds voor fietspaden en het schoolzwemmen moet er mee gered worden. Het overige geld moet nu niet voor VROM/grondzaken bestemd worden, maar op basis van onderbouwde voorstellen besteed worden. Hiervoor dienen we een amendement in.