Kunstnota

geplaatst in: 2006 | 0

PE is bijzonder blij dat er eindelijk een kunstnota is verschenen in de hoop, dat daar dan ook daadwerkelijk iets goeds uit voortkomt. Een 1 procent-regeling bij bouwprojecten zou een stap in de goede richting zijn. Verder zou er bij de aanbesteding van bouwprojectenstandaard gekeken moeten worden naar de invulling van kunstwerken gekoppeld aan de omgeving. De budgettering van kunstwerken zou ook gekoppeld moeten worden aan de aanbesteding van projecten. Niet alleen bij woningbouw maar ook bij wegenaanleg en andere projecten. Verder is alles nog maar in een pril stadium. De nota is gericht op kunstaankopen in de openbare ruimte en uitsluitend gekoppeld aan de beeldende kunst.

Kunst kan men in een veel bredere vorm beleven. Ook dat zou een punt van aandacht moeten zijn. Meer culturele evenementen, meer beleving. Soepel omgaan met vergunningen voor manifestaties, optredens, ruimtes beschikbaar stellen voor bandjes enz. Ook dat is kunst. Kortom, er is nog veel te doen!!